OBOWIĄZEK INFORMACYJNYOBOWIĄZEK INFORMACYJNY


Mając na uwadze przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE (dalej „RODO”) oraz przepisy obowiązującego Kodeksu pracy, uprzejmie informuję, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Żłobek „Kolorowe dzieci” S.C. Katarzyna Ganske, Joanna Gawron , kontakt: ……………………………….. (zwany dalej „Pracodawca”).

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są w związku z zapisem dziecka do placówki, służyć będą wyłącznie do ewidencjonowania dzieci, rozliczania zobowiązań finansowych wobec palcówki oraz w zakresie dotyczącym dobra dziecka.

Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być również podmioty świadczące usługi na rzecz Pracodawcy w zakresie usług IT, kadr i płac, wykonywania badań lekarskich.

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane:

  1. do 30 dni, od dnia zakończenia rekrutacji w związku, z którą aplikował/a Pan/Pani do pracy u Pracodawcy, jeśli nie wyraził/a Pan/Pani zgody na przetwarzanie danych na potrzeby dalszych rekrutacji;

  2. do 12 miesięcy, od dnia złożenia aplikacji, w przypadku, gdy wyraził/a Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych w celach przyszłych rekrutacji.

Informujemy, że:

  1. jest Pan/Pani upoważniona do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym momencie w zakresie danych, które są przetwarzane na podstawie zgody; cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed cofnięciem zgody;

  2. przysługuje Pani/Pani prawo dostępu do swoich danych (art. 15 RODO), ich sprostowania (art. 16 RODO, usunięcia danych (art. 17 RODO), oraz prawo ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO);

  3. przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych;

  4. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwi udział w rekrutacji;

  5. w sprawie ochrony danych osobowych, proszę kontaktować się z ……………………………..

 kolorowedzieci2

 

 

kolorowedzieci1

 

kolorowedzieci3

 

©Żłobek Kolorowe Dzieci im. Majki Jeżowskiej w Opolu

 

designed by grzegorzlabisz@gmail.com