ADAPTACJA W ARYTYSTYCZNYM ŻŁOBKU

"KOLOROWE DZIECI" IM. MAJKI JE ŻOWSKIEJ

Okres adaptacji dziecka do nowego miejsca zależny jest od wielu czynników i ciężko jest określić, ile będzie trwał. Dla niektórych dzieci trwał on tydzień, dla innych pełna adaptacja zajmie nawet miesiąc czasu lub dłużej. Rodzice powinni mieć na uwadze, iż rozpoczęcie uczęszczania dziecka do żłobka jest dla niego dużym wyzwaniem. Oczekiwanie od rocznego maluszka, aby „szybko” przyzwyczaił się do nowego miejsca, osób a przede wszystkim do separacji od rodzica jest zbyt dużym wymaganiem.

Maluch wchodzi w nowe otoczenie, pełne nieznanych osób, zabawek, sprzętów. Wywołuje to w nim zarówno zaciekawienie, zdziwienie, jak też budzi lęk i niewątpliwie jest dla niego trudnym doświadczeniem. W dziecku zostaje zachwiane poczucie bezpieczeństwa. Duża grupa dzieci stanowi źródło intensywnej stymulacji co powoduje, że dziecko jest zmęczone. Z tego między innymi względu istotne jest by w okresie adaptacji dziecko było odbierane wcześniej ze żłobka.

W naszym Artystycznym Żłobku im. Majki Jeżowskiej proponujemy tygodniowy okres adaptacji. Plan tygodniowej adaptacji przedstawiony poniżej, jest jedynie jego zarysem. Każde dziecko jest inne, każde dziecko inaczej reaguje na zmiany, dlatego też przebieg tego tygodnia ustalany jest indywidualnie po rozpoznaniu reakcji i potrzeb dziecka.

Tydzień adaptacyjny składa się z 5 następujących po sobie dni roboczych, od poniedziałku do piątku (tak, aby dni adaptacji nie były podzielone weekendem). W ten tydzień rodzic, który będzie przyprowadzał dziecko do Akademii proszony jest o pełną dyspozycyjność
(w razie, gdyby była potrzeba odebrania dziecka).

1 dzień (poniedziałek) - pobyt dziecka bez rodzica jedną godzinę .  Dziecko zapoznanie się ze środowiskiem, nowymi opiekunami,  dziećmi.

2 dzień (wtorek) - pobyt dziecka bez rodzica jedną godzinę .  Dziecko obserwuje lub uczestniczy w zabawach z dziećmi.

3 dzień (środa) pobyt dziecka bez rodzica jedną godzinę .  Dziecko obserwuje lub uczestniczy w zabawach z dziećmi.

4 dzień (czwartek) - pobyt dziecka bez rodzica jedną godzinę .  Dziecko obserwuje lub uczestniczy w zabawach z dziećmi.

5 dzień (piątek) pobyt dziecka bez rodzica/prawnego opiekuna, pozostawienie dziecka na śniadaniu, II śniadaniu, obiedzie wraz ze spaniem.

logo3

 kolorowedzieci2

 

 

kolorowedzieci1

 

kolorowedzieci3

 

©Żłobek Kolorowe Dzieci im. Majki Jeżowskiej w Opolu

 

designed by grzegorzlabisz@gmail.com